Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně věnujeme značnou pozornost. Řídíme se platnou úpravou (zákon č. 101/2000 Sb. a související předpisy) a našimi interními zásadami ochrany osobních údajů. Od května 2018 platí nová legislativa EU - GDPR: více informací najdete na https://www.uniqa.cz/osobni-udaje/.